عضویت اسپانسر

سیار خوشحالیم که به کودکان و مادران این سرزمین می اندیشید و درنظر دارید مسئولانه ما را همیار باشید. از این بابت به خود می بالیم و بسیار مسروریم.

 به شکل های مختلف می توانید به ما و مادران انجمن کمک نمایید. گروه مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 جشن ها و مناسبت ها     هزینه های تحصیلی     اردوهای تفریحی      خدمات درمانی

مهمان :  59
اعضا :  0
آمار این صفحه
امروز :  2
دیروز :  2
کل مشاهده :  1507