مأموریت ما

انجمن اهسا با اهداف زیر تشکیل شده است :

 • آموزش و ارتقاء آگاهی مردم و مسئولین از طریق رسانه های گروهی، برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، تهیه جزوات، کتاب، نوار، فیلم ویدویی درمورد مسائل آسیب دیدگان اجتماعی.
 • تاسیس یک مــــرکز پشتیبـــــانی و خــــــدمات (اجتمـاعی، فرهنـگی، اقتصادی) و سرویس های (توانبخشی حــرفه ای - توان پزشکی) جهت بازتوانی، پیشگیری ثانویه و خودکفایی آسیب دیدگان اجتماعی.
 • حمایت از نهاد خانواده و کمک به دادگاه ها و هیأت منصفه بهنگام صدور رأی درمسائل اجتماعی و فرهنگی.
 • تاکید پایدار برحفظ منزلت انسان وعزت نفس آسیب دیدگان اجتماعی.
 • همکاری علمی و اجتماعی با سازمان ملل متحد و نمایندگی های رسمی آن درایران برای دستیابی به اهداف انسانی و امکانات جامعه بین الملل درراستای حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی و حقوق بشر.
 • خدمات رسانی به معلولان اجتماعی مبتلا به اعتیاد، ایدز و فحشاء در راستای بازتوانی ودستیابی به سلامت اجتماعی.
 • ایجاد امکانات آموزشی توان بخشی در جهت ارتقای سطح علمی و باز توانی و پیشگیری های ثانویه توان یابان.
 • کمک به کاهش خطر ابتلا به ایدز، با آموزش و اطلاع رسانی در بین گروه های پرخطر به ویژه نوجوانان.
 • ارائه خدمات رایگان کار و گفتار درمانی به کودکان آسیب دیده با توجه به Goldentime.
 • معرفی اهداف انجمن به شهروندان و مسئولین جهت مشارکت آنها برای ارائه خدمات عام المنفعه.
 • حضور در مناطق حاشیه نشین به منظور اطلاع رسانی و آموزش با توجه به کمبود آگاهی افراد در آن اماکن.
 • سازمان دهی گروه های داوطلب جهت تحقق خدمات عام المنفعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی به منظور ایجاد زمینه های لازم برای رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان توان یاب براساس استعدادها و قابلیت های آنان.
 • ارائه روش های کاربردی لازم به منظور پرورش استعداد های هنری و رشد فردی و اجتماعی توان یابان.

*Goldentime : کودکان نیازمند به کار و گفتار درمانی اگر به موقع (زیر 4 سالگی) این خدمات را دریافت کنند، در آن صورت تا هفتاد درصد از معلولیت آنها بهبود پیدا میکند و به جای اینکه تمام عمر با معلولیت سر کنند می توانند با بهبودی نسبی یا کامل به جامعه برگشته و مانند یک فرد عادی به زندگی خود ادامه دهند.


مهمان :  83
اعضا :  0
آمار این صفحه
امروز :  1
دیروز :  2
کل مشاهده :  1727