کمک به عنوان داوطلب

 داوطبان ستون اصلی و سرمایه بزرگ اهسا هستند. یکی از روش‌های کمک به ​اهسا فعالیت داوطلبانه است. داوطلب فرد نیکوکاریست که بدون دریافت هیچ وجهی، مسئولیت انجام کاری مرتبط به موسسه را برعهده می‌گیرد

چیزی که داوطلب را از یک کارمند موظف متمایز می کند، تنها همین عدم دریافت دستمزد است و در فعالیت مسئولانه و نیز دیگر جنبه ها هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند. برای یادآوری جایگاه بلند داوطلبین در انجمن اهسا، شاید تنها ذکر همین نکته کافی باشد که ​مؤسس و رئیس هیأت مدیره ​انجمن و هیأت امنای انجمن، همگی به شکل داوطلبانه در موسسه فعالیت می کنند.

  انجمن اهسا به چند دلیل به نیروی داوطلب نیاز دارد:

-انجمن اهسا مانند هر سازمان مردم نهاد دیگری، هویت اجتماعیش را از نیروهای داوطلبش کسب می کند.

-نیروهای داوطلب با برآوردن نیازهای اجرایی انجمن اهسا، موسسه را از استخدام نیروی موظف بی نیاز می‌گرداند و درنتیجه حمایت های مالی مردمی، تماماً برای مددجویان هزینه می گردد.
اوطلبین انجمن درصورت علاقه مندی و پس از آموزش توسط مددکار انجمن، هرکدام به سفیران ایدز مبدل می شوند که هدف اصلی تأسیس انجمن را که همان آگاه سازی اجتماع از مسائل مربوط به ویروس HIV و بیماری AIDS و راه های پیشگیری از آن است را در سطح جامعه گسترش می‌دهند.
روح حاکم بر هر سازمانی ، بازتابی از روحیات بانیان آن سازمان است. بانیان این سازمان اولین داوطلبین ​انجمن اهسا به حساب میایند.   انجمن اهسا از بدو تأسیس همواره در مسیر رشد قرار داشته است و به تبع آن ، گروه داوطلبین نیز رشدی دائم را تجربه کرده است : کارگاه های مختلف در زمینه های گوناگونی از جمله آموزش های کارگروهی و تیمی، تسهیلگری، تاب آوری، توانمندسازی فردی و اجتماعی توسط روانشناسان و مشاوران داوطلب و نیز آموزگارانی از UNAIDS (بخش ایدز سازمان ملل در ایران) به صورت رایگان برگزار شد، می شود و خواهد گردید. می توان گفت هر ارتباطی دارای دو وجه است. طرفین هر ارتباط همزمان از رابطه ی با یکدیگر ​بهره مند می شوند. آن چه که هر فرد نیکوکاری از فعالیت داوطلبانه در ​انجمن اهسا به دست می آورد ، در قدم اول حس خوب معنوی مشارکت در یک کار خیر است. کاری که مشارکت در آن ، به مادری سرپرست خانواده و کودک او زندگی می بخشد. داوطلب ​اهسا، با انجام کار داوطلبانه عضوی از خانواده ی اهسا می شود و عضویت در این خانواده علاوه بر ایجاد یک حس خوب درونی و معنوی، مشارکت در مسئولیت اجتماعی ​را نیز در خود دارد.

شرایط پذیرش داوطلب را از اینجا بخوانید.

مهمان :  45
اعضا :  0
آمار این صفحه
امروز :  1
دیروز :  1
کل مشاهده :  2656