شرایط و ضوابط پذیرش کودک توانیاب

 انجمن اهسا در بخش توانیاب خدمات ذیل را به صورت رایگان ارائه می دهد :

 • گفتار درمانی
 • کار درمانی جسمی
 • فیزیوتراپی

  شرایط و ضوابط پذیرش مددجویان در بخش توانیاب :

 • مددجوی زیر ۱۶ سال
 • مراجعه به انجمن برای تشکیل پرونده
 • ارائه کپی شناسنامه مادر و پدر و یک قطعه عکس کودک
 • ارائه مدارک سوابق پزشکی
 • بازدید از منزل
 • نداشتن بیش از ۲ غیبت غیر موجه
 • خدمات فیزیوتراپی در انجمن انجام نمی شود و مددجو به مطب فیزیوتراپ معرفی می شود.

*تبصره ۱: قبل از ارائه مدارک سوابق پزشکی به هیچ وجه پذیرش صورت نمی گیرد.
*تبصره ۲:
لازم به ذکر است به دلیل محدودیت منابع مالی انجمن و رایگان بودن خدمات، در صورت تکمیل بودن ظرفیت، حداقل بعد از ۶ ماه پذیرش اولیه صورت می گیرد.